Engle & Djævelen i Vitaby Kirke

Stamoplysninger

Kirkenavn Vitaby
Herred Albo
Stift Lund
Fra år 1300
Til år 1325
Motiv Uddrivelse af Paradis / Syndefald
Placering skib, nordvæg, over hvælv
Udseende Overkrop: Kvinde, påklædt, kronet, Underkrop: Slange
Funktion bliver smidt ud af Himmerige af Gabriel
Andet Syndefald på skib, nordvæg, over hvælv
Nedfarten på kor, nordvæg, øst
Kommentar Motivet er samtidig en Syndefaldsscene
Gabriel er bevæbnet med et sværd