Kvinder & Djævelen
Giskort og Statistik

Geografisk fordeling

kvinde1.jpg (64927 bytes)

kvinde1.jpg (64927 bytes)

Tryk på de røde prikker for at komme til siden med den ønskede kirke

 

Geografisk fordeling (Motiver med både Kvinder & Mænd)

begge1.jpg (40025 bytes)

begge1.jpg (40025 bytes)

Tryk på de røde prikker for at komme til siden med den ønskede kirke

 

Statistisk grundlag for motivet
Stift Antal Procentvis fordeling af motivet Antallet af
djævlemotiver
Motivet som procent af alle djævlemotiver
Lund 11 16,92 256 4,30
Roskilde 21 32,31 281 7,47
Odense 11 16,92 106 10,38
Århus 18 27,69 108 16,67
Viborg 0 0 32 0
Børglum 1 1,54 31 3,23
Ribe 2 3,08 34 5,88
Slesvig 1 1,54 18 5,56
I alt 65 100 866 7,51

 

Placering Antal Procent
Østdanmark 42 (10 fra Odense stift) 65 %
Vestdanmark 23 35 %

 

Stiftsfordelingen

safa4.jpg (32051 bytes)

De grå søjler angiver fordelingen af motiverne i Odense stift mellem Øst- og Vestdanmark
Tryk på søjlerne for at komme til siden med det ønskede stift

 

Kronologisk fordeling

safa4.jpg (32051 bytes)

Tryk på søjlerne for at komme til siden med den motiver fra den ønskede kronologiske periode