Djævlescener
Giskort og Statistik

Geografisk fordeling

scener3.jpg (16583 bytes)

scener3.jpg (16583 bytes)

Tryk på de røde prikker for at komme til siden med den ønskede kirke

 

Statistisk grundlag for motivet
Stift Antal Procentvis fordeling af motivet Antallet af
djævlemotiver
Motivet som procent af alle djævlemotiver
Lund 6 20,69 256 2,34
Roskilde 9 31,03 281 3,20
Odense 3 10,34 106 2,83
Århus 9 31,03 108 8,33
Viborg 1 3,45 32 3,13
Børglum 0 0 31 0
Ribe 1 3,45 34 2,94
Slesvig 0 0 18 0
I alt 29 100 866 3,35

 

Placering Antal Procent
Østdanmark 18 (3 fra Odense stift) 62 %
Vestdanmark 11 38 %

 

Stiftsfordelingen

safa4.jpg (32051 bytes)

De grå søjler angiver fordelingen af motiverne i Odense stift mellem Øst- og Vestdanmark
Tryk på søjlerne for at komme til siden med det ønskede stift

 

Kronologisk fordeling

safa4.jpg (32051 bytes)

Tryk på søjlerne for at komme til siden med den motiver fra den ønskede kronologiske periode