Info
Brug af dette katalog

Kataloget er optimeret til Internet Explorer 4.5 eller nyere, opløsningen 1024x768 og medium tekststørrelse.

Man navigerer ved hjælp af menubaren til venstre og via interne link på de forskellige sider. Desuden kan browserens frem - og tilbageknapper med fordel benyttes.

Kataloget er inddelt i forskellige emner. De tre overordnede emner er Motivgrupper, Kronologisk fordeling og Geografisk fordeling. Desuden er der Kirkeindeks, der er en oversigt over de 345 kirker der har kendte fremstillinger af djævelen.

Motivgrupper
Her er motiverne inddelt efter billedindholdet. Jeg har skelnet mellem djævelens tilhørsforhold til enten Hellige personer, almindelige mennesker eller om han optræder alene.

Djævle og Hellige personer:
Satans fald, Hellige personer (Gud, Kristus, Maria, Helgener, Helgeninder, Engle osv.), Fristelsen af Kristus, Nedfarten til Dødsriget, Sjælevejning, Dommen.

Djævle og almindelige mennesker:
Syndefald, Kvinder, Mænd, Helvede.

I den sidste gruppe optræder djævlene for sig selv
Djævlescener

Kronologisk fordeling
Her er motiverne inddelt efter hvornår de blev malet. Jeg har inddelt dem i perioder af 50 år. Desuden er der en mindre gruppe af djævlefremstillinger som det ikke har været muligt at datere.

Geografisk fordeling
Jeg har inddelt motiverne efter hvilket af de otte stifter de var placeret i. Desuden har jeg forsøgt med en inddeling i øst- og Vestdanmark med Storebælt som skillelinje, det viste sig nemlig at motiverne på sydhavsøerne havde meget mere tilfælles med resten af Sjælland (Roskilde stift) end Fyn (Odense stift). Det tyder på stiftsgrænserne ikke har haft megen indflydelse på valget og udformningen af motiverne.