Bonifacius

Sankt Bonifacius
Ærkebiskop

Attribut:
Helgendag: 5. juni

Bonifacius bliver regnet som Tysklands apostel, da det var ham, der stod for udbredelsen af den romersk-katolske kirkelære i Tyskland. Bonifacius blev født i 672 som søn af en landmand i Kirton (England). Efter at have været i kloster nogle år rejste Bonifacius til Rom, hvorfra pave Gregor d. II udsendte ham som missionær til Tyskland. Her virkede han i Thüringen, Friesland og Hessen. I 722 rejste Bonifacius atter til Rom, hvor han blev bispeviet, og 10 år senere i 732 blev han udnævnt til ærkebiskop.

Efter at have virket som Tysklands apostel hele sit liv døde Bonifacius i 754 eller 755.

I Danmark finder man kun Sankt Bonifacius gengivet i en kirke i perioden efter 1450.