Damianos

Sankt Damianos
Læge og martyr

Attribut: Uringlas
Helgendag: 27. september

Damianos var sammen med Cosmas to arabiske tvillinger, der på en yderst grusom vis led martyrdøden omkring år 270 under kejser Diocletians kristenforfølgelser. Grunden til martyrierne var, at både Damianos og Cosmas i den kristne tro udøvede gratis lægehjælp til de fattige for samtidig at udbrede troen på Kristus. Det eneste legnden fortæller om Damianos og Cosmas helbredelsesmirakler, er at de omhandler såvel mennesker som dyr.

I Middelalderen havde de københavnske barberer og kirurger Sankt Damianos og Sankt Cosmas som skytshelgener.

Både Sankt Damianos og Sankt Cosmas gengives som verdslig klædte personer. Til tider kan de være udstyret med henholdsvis et uringlas og en salvekrukke som attribut, og på dette kalkmaleri fra Nørre Herlev ses Sankt Damianos med sit attribut, uringlasset.