Gregor

Sankt Gregor
Pave, ca. 540-604

Attribut: Due
Helgendag: 12. marts

Gregor var den første af middelalderens store paver og hans skrifter gav ham plads blandt kirkefædrene, hvoraf bogen "Dialogi", der blandt mange beskrev Sankt Benedikt , fik stor betydning for helgendyrkelsen. Om Gregors liv beretter hans legende om mange mirakler, men det som havde størst betydning i senmiddelalderen var "Gregormessen", da der ved bøn foran sådanne fremstillinger og altre blev givet udstarkt aflad.

Historien bag "Gregormessen" var, at en af medhjælperne ved en messelæsning betvivlede at Kristus virkelig var tilstede i vinen og brødet. Da bad Gregor til Gud, og Kristus steg selv ned på alteret, med sårmærker og omgivet af nagler, lanse og eddikesvamp, og blodet fra hans sår faldt ned i alterkalken.

Det er denne scene som også er gengivet i kalkmaleriet fra Århus Domkirke. Når Sankt Gregor ikke gengives i forbindelse med messen er hans attribut en due, da en skriver, i følge legenden, så helligånden diktere Gregor et brev.