Juliana

Sankt Juliana
Martyr

Attribut:
Helgendag: 7. januar

Sankt Julianas legende er blot én blandt de mange helgenindelegender, hvor den unge jomfru bekender sig til kristendommen og derfor må lide martyrdøden.

Juliana var ifølge legenden trolovet med præfekten Gelasius, men hun afslog at gifte sig med ham, da han ikke ville omvende sig til kristendommen. Derfor blev hun fængslet og udsat for en lang række pinsler som straf. I lighed med Sankt Margarethas legende, viser djævlen sig for Juliana og frister hende. I Julianas legende viser den sig som en engel, men hun tvinger den til at røbe sin egentlige identitet, hvorefter hun binder ham, slår ham og smider ham i en kloak.