Lucia

Sankt Lucia
Jomfru og martyr

Attribut:
Helgendag: 3. marts

Lucia stammer fra Sicilien, hvor hun i følge legenden skulle være født. Samme legende beretter om, hvordan Lucia sammen med sin moder rejste på pilgrimsfærd til Sankt Agathes grav, hvor hendes syge moder blev helbredt. Lucia havde lovet, at hun ville uddele sine ejendele til de fattige, hvis de fuldførte pilgrimsfærden. Dette gjorde hendes forlovede så rasende, at han meddelte de romerske myndigheder Lucias kristne overbevisning. Som straf for sin tro skulle Lucia sættes på bordel, men hun voksede fast i jorden så ingen kunne flytte hende. Martyrdøden led hun på den måde, at en bøddel huggede et sværd gennem halsen på hende.

Ligheden mellem Sankt Lucias navn og det latinske ord for lys (lux), gjorde hun blev anråbt mod blindhed og øjensygdomme.