Lukas

Sankt Lukas
Evangelist

Attribut: Okse
Helgendag: 9. maj & 18. oktober

Lukas, der oprindeligt var hedningekristen, var en af Paulus medarbejdere og forfatter til det tredie evangelium, Lukasevangeliet. Ifølge kirketraditionen var det også Lukas, der nedskrev Apostlenes Gerninger.

Om Lukas ved man, at han opholdt sig hos Paulus  under dennes første fangeskab i Rom, og sidenhen var Lukas den eneste, der blev hos Paulus  da martyriet nærmede sig.

Ifølge Eusebius var Lukas fra Antiochia, men ud over det ved man ikke meget om ham. I første omgang fortæller traditionen, at Lukas skulle være læge, men i en senere legende fra 500-tallet omtales han som maler. Samme legende fortæller, at Lukas som maler skulle have været den første til at male et billede af Maria .
Sankt Lukas findes ikke gengivet alene i mere end en lille håndfuld kirker i perioden efter 1450. Men som evangelist er der flere gengivelser, hvor hans symbol er oksen.