Maria

Sankt Maria
Herrens tjenerinde, Guds moder, Himlens dronning

Attribut:
Helgendag: 2. februar, 25. marts, 15. august, 8. september, 8. december

Maria var den mest ærede og elskede af alle helgener. Helgenværdigheden har hun i kraft af, at være Guds moder. Mariagengivelserne er mange middelalderen igennem, men særligt i senmiddelalderen fik de betydning i forhold til aflad og nåde. Oversigten på næste side dækker over, hvor Nationalmuseet har registreret motivet som Sankt Maria. Der er mange andre scener, hvor Maria indgår, men de er ikke med her.

I senmidelalderen var en af Sankt Marias vigtigste funktioner, at hun gik i forbøn for synderne ved Dommedag. På kalkmaleriet fra Sødring kirke ses Sankt Maria, som Maria misericondia, blotte begge bryster i forbøn for synderne på Dommedag.

Se også Sankt Anna