Michael og dragen

Sankt Michael Dragedræber
Ærkeengel

Attribut: I kamp mod dragen
Helgendag: 29. september

Sankt Michael er englenes anfører, men æres som en helgen. Gennem bibelfortolkninger er der fremvokset en opfattelse af Michael som knyttet til døden og Dommedag, hvor han var sjælens fører. Denne Michaelfremstillingen, hvor han kæmper og besejrer dragen, er knyttet til Johannes Åbenbaring 12, 7-10. Dragen, der er et symbol på Djævelen, bliver styrtet til jorden i kampen mod Michael.

Gengivelsen af Sankt Michael som dragedræber er mere knyttet til romansk tid og højmidelalderen, men findes også malet i enkelte kirker i perioden efter 1450. I sen- middelalderen er Sankt Michael Sjælevejer et mere hyppigt motiv i danske kalkmalerier. På dette kalkmaleri fra Vigersted kirke er Sankt Mikael Dragedræber afbilledet som den sejrende kriger, der træder dragen under fode.

Sankt Michael gengives også som Sjælevejer.