Rimbert

Sankt Rimbert

Attribut:
Helgendag:

Rimbert var Ansgars afløser på bispestolen i Hamburg-Bremen. Her udfærdigede han en levnedsbeskrivelse af Ansgars liv og handlinger: Vita Anskarii.

Ud over hans forfatterskab, er noget af det eneste, der er at berette om ham, at han fra kirken i Bremen lod Ansgar fejre som helgen og viede kirken i Bremen til ham.

Sankt Rimbert er gengivet i Skive gl. kirke, hvor han er placeret ved siden af Sankt Ansgar.