Golgatha

Til venstre på triumfvæggen, lige over den nordre sideniche, ses Kristus på korset. I overenstemmelse med den romanske fremstilling bærer han et langt lændeklæde, og han er majestætisk, selv efter han er blevet korsfæstet.

På hans højre side ses overkroppen af Longinus. Det var ham, der stak Jesus i siden med et spyd for at se om han var død. På Jesus’ venstre side anes endnu en person, det er Stefaton, der rakte ham eddikesvampen på en stang, da han bedte om noget at drikke.

En fornemt klædt kvinde læner sig ind over Jesus’ højre side. Hun står så tæt på ham, at deres to forgyldte glorier støder sammen. I hånden holder hun en gylden alterkalk hvori hun opsamler Jesus’ blod. Kvinden er en personificering af kirken (Ecclesia), der opstamler Jesus’ blod til brug i den kristne nadver. Blodet i kalken er et billede på messeunderet, hvor vinen forvandles til Jesus’ blod.

Ecclesia symboliserer den hellige kristne kirke. Som regel gengives hun sammen med sit modstykke – jødedommen. Det er derfor meget usædvanligt, også i europæisk sammenhæng, at hun i Måløv kirke er gengivet alene.