Agathe

Sankt Agathe
Jomfru og martyr

Attribut: Tang (og afhuggede bryster)
Helgendag: 5. februar

Legenden om Agathe fortæller, at hun var efterstræbt af konsulen på Sicilien (muligvis under kejser Decius 249-51 eller Diocletian 303-11), men hun ønskede ikke at have noget med ham at gøre, da hun anså sig for at være Guds tjenerinde. Efter at være blevet overgivet til en kvinde, der forgæves søgte at fordærve hende, blev Agathe mishandlet på forskellig vis, og det fortælles, at apostlen Peter ved en bestemt lejlighed viste sig for hende i et syn og helbredte hendes sår. Torturen fortsatte og til sidst skar bødlen brysterne af hende. Derfor anså man i middelalderen Agathe for at gå i forbøn for kvinder med smerter i brysterne. Ammende mødre kunne også være sikre på hendes forbøn. Derudover påkaldte man også Agathe mod ildebrand. Dette skyldes at legenden fortæller, at vulkanen Etna kom i udbrud på årsdagen for hendes død.

Agathes attribut er en tang som hun holder i hånden. Til tider vises også de afhuggede bryster. Kalkmaleriet er fra Råby kirke 1511.