Achatius

Sankt Achatius
Martyr

Attribut:
Helgendag: 22. juni

Der er ikke meget at berette om Sankt Achatius ud fra hans legende, men Achatius og hans 10.000 ledsagere led martyrdøden på Araratbjerget for deres kristne tro ved at blive spiddet på torne. Legenden om Sankt Achatius og de 10.000 riddere er skabt i 1100-tallet som en gentagelse af legenden om Sankt Mauritius og den thebanske legion.

Sankt Achatius var en af nødhjælperne i senmiddelalderen og blev påkaldt mod svær dødskamp.

På kalkmaleriet af Sankt Achatius fra Skive gamle kirke ses Sankt Achatius siddende med en bog i hånden. Under ham er nogle af de 10.00 ledsagere blevet spiddet på tornene.