Mauritius

Sankt Mauritius
Martyr

Attribut:
Helgendag: 22. september

Legenden om Sankt Mauritius er legenden om den kristne romerske soldat, der følger sine ordrer så længe hans samvittighed byder ham det, men ikke længere. Mauritius og den Thebanske legion på 6666 mand led martyrdøden på grund af deres kristne tro under kejser Diocletians kristenforfølgelser. Historien bag er egentlig ganske simpel. Kejseren forlangte at alle skulle ofre til de hedenske guder, men da Mauritius og hans kristne krigere nægtede, blev en anden romersk legion sat til at udryde dem.

Sankt Mauritius bliver i billedkunsten gengivet som sort, da legenden fortæller, at han var maur fra byen Theben ved Nilen. På kalkmaleriet fra Roskilde Domkirke kan man også se, at han er gengivet som sort i huden.