Matthæus

Sankt Matthæus
Apostel og evangelist

Attribut: En opslået bog
Helgendag: 6. maj og 21. september

Matthæus var en af apostlene og forfatter til det første evangelium i Det Nye Testamente, Matthæusevangeliet. Inden Matthæus blev apostel var han tolder. Jesus gav formentlig Matthæus hans navn, der oprindeligt betød "Herrens gave" i stedet for navnet Levi (Alfæus' søn). Herudover får man ikke meget at vide om Matthæus i Det Nye Testamente.

Fra senere overleveringer, blandt andre Eusebius, fortælles det, at Matthæus virkede blandt Hebraerne og senere drog til Makedonien eller Ethiopien.

I billedkunsten gengives Sankt Matthæus både alene og i apostelrækkerne med en opslået bog som attribut.

Når han gengives som evangelistsymbol er det som en engel.