Apostle

Apostel betyder egentlig "udsending" og ordet bruges specielt om de tolv mænd som Jesus ifølge evangelierne udsendte for at forkynde hans lære. Alle de apostle er helgener. I Markusevangeliet og Matthæusevangeliet nævnes:

Peter (Simon)
Jacob den ældre (Zebedæus' søn)
Johannes
Andreas
Filip
Bartholomæus
Matthæus
Thomas
Jacob den yngre (Alfæus' søn)
Thaddæus
Simon Zelotes
Judas Iskariot

Lukasevangeliet nævner Judas, Jakobs søn, men ikke Thaddæus. Efter korsfæstelsen dør Judas Iskariot, og de resterende apostle udvælger (ved lodtrækning) Matthias som ny apostel. Paulus bruger ordet apostel om sig selv, eksempelvis i Romerbrevet. I kalkmalerierne blev de apostle ofte gengivet samlet, ligesom på kalkmlaeriet fra Tyvelse kirke, der er fra 1225.