Jacob den ældre

Sankt Jacob den Ældre
Apostel

Attribut:
Helgendag: 25. juili

I Apostlenes Gerninger kan man læse, at Jacob den Ældre var den første apostel, der led martyrdøden. Men nærmere forklarer Det Ny Testamente ikke omstændighederne omkring Jacob den Ældres liv efter Jesu død. Her må man gå til hans legende. Den fortæller, at han skal have virket som apostel i Judæa og Syrien, og blandt andet på mirakuløs vis omvendte en hedensk troldmand.

I løbet af 800-tallet opstod der en anden legende omkring Jacob den Ældre, der går på, at han efter Jesu død levede og missionerede i Spanien. Efter sin død skulle han være bragt til Santiago iGalicien og begravet der, hvorefter der skete store mirakler ved graven.

Fra omkring årtusindskiftet begyndte pilgrimme at valfarde til Sankt Jacobs kirke i Santiago, og fra det 12. århundrede og fremefter var der livlig trafik til graven. Næst efter Jerusalem og Rom blev Santiago det vigtigste pilgrimsmål for kristne.

I danske kalkmalerier er Sankt Jacob den Ældre næsten altid gengivet som pilgrim og ganske naturligt var hans attribut vandrestaven. I senmiddelalderen var Sankt Jacob den Ældre en hyppigt gengivet helgen.