Johannes

Sankt Johannes
Apostel og evangelist

Attribut:
Helgendag: 27. december og 6. maj

Johannes var Jacob den Ældres broder og "den discipel som Jesus elskede". Legenden beretter om Johannes, at han prædikede evangeliet i Efesus og Judæa efter Jesu død. Herefter rejste han til Rom, hvor han formentlig skrev Apokalypsen (Johannes Åbenbaringer), hvorimod Johannesevangeliet højst sandsynligt er skrevet efter han vendte tilbage til Efesus fra Rom. I modsætning til de andre apostle led Johannes ikke martyrdøden, selvom han i Rom blev udsat for forskellige pinsler. Legenden fortæller om, hvordan han blev kogt i olie og tvunget til at drikke gift, uden det dog gjorde nogen skade på ham. Dette til trods skulle Johannes være blevet gammel og døde en naturlig død.

Sankt Johannes' attribut er almindeligvis giftbæret når han afbilledes sammen med de andre apostle. Det ses også på kalkmaleriet fra Sankt Marie kirke i Helsingør, hvor en slange snor sig op af bæret for at symbolisere giften.

Når Sankt Johannes gengives som evangelist er hans evangelistsymbol ørnen.