Evangelisterne

Evangelisterne og evangelistsymbolerne

Attribut:
Helgendag:

Selvom Sankt Johannes, Sankt Lukas, Sankt Markus og Sankt Matthæus gengives som evangelister eller evangelistsymboler, er de stadig en del af helgenskaren. Den ikonografiske klassifikation betyder ikke, at de mister deres helgenværdighed.

I middelalderen var evangelistsymbolerne yndede figurer. Ud over deres hyldest til Kristus, hentyder de til evangelisternes øjenvidenberetninger om Kristi liv og illustrerer dermed den daglige tekstlæsning.

Sankt Johannes ørn
Sankt Lukas okse
Sankt Markus løve
Sankt Matthæus engel