Elisabeth

Sankt Elisabeth
Ungarnsk kongedatter

Attribut: Bønnebog og rosenkurv
Helgendag: 19. november

Elisabeth blev i en alder af fire år trolovet med den 11-årige Ludwig af Thüringen, i hvis hjem hun blev opdraget som skik var. Her levde hun et fromt liv, hvor hun gav afkald på mange af hoffets goder. Dette liv fortsatte hun efter sit bryllup, og for at være så from som sin hustru drog Ludwig på pilgrimsfærd til Italien. Her døde han i en alder af kun 27 år. Efter Ludwig af Thüringens død levede Elisabeth videre, og nu i største fattigdom. Elisabeth døde ung i en alder af kun 25 år.

Elisabeth-legenden blev oversat til dansk i begyndelsen af 1300-tallet. Om den har været populær er svært at afgøre, men i dag kender man kun til to kalkmalerier af Sankt Elisabeth. Det findes i Albæk kirke og Udbyneder kirke. Billederne er malet omkring 1520, på samme tid som landets dronning hed Elisabeth. Hun var gift med Christian II.

Sankt Elisabeths attributter er en bønnebog og en rosenkurv. Begge dele findes på kalkmaleriet fra Albæk kirke.