Emilianus

Sankt Emilianus
Martyr

Attribut: Træ med figenblade
Helgendag:

Sankt Emilianus er der ikke meget at sige om, ud over at han har været en relativt ukendt helgen i det senmiddelalderlige Danmark.

Hvad der har bragt denne oldkristne martyrhelgens billede fra Trevi til Nørre Tranders kirke, er svært at svare på, men Emilianus findes gengivet med sit attribut, et træ med fligede blade, i et af kirkens hvælv.

Sankt Emilianus'attribut henviser til hans martyrium. Om dette beretter hans legende, at da han nægtede at tilbede hedenske guder, blev han bundet til et dødt træ, som derefter skød friske blade.