Johannes Døber

Sankt Johannes Døber
Apostel og evangelist

Attribut:
Helgendag: 24. juni og 29. august

Johannes Døberen var mægler mellem det gamle og nye testamente, den der beredte vejen for Jesus og derigennem et særligt led mellem himlen og jorden. Derfor ser man ofte Johannes Døberen sammen med Sankt Maria som forbedere for menneskeheden i dommedagsfremstillingerne. Helgen- værdigheden har han af samme grund.

Johannes Døberens attribut er lammet, korslammet, det Guds lam han viser hen til. Ellers kan man også kende ham på hans kamelhårskappe som han også er gengivet i på dette kalkmaleri fra Vinderslev kirke.

Johannes Døberen har to helgendage; den første, 24. juni, angiver hans fødselsdag. Den er fastlagt ud fra Jesu fødsel, og da den blev fastsat på et kirkemøde omkring år 330 til den 24 december måtte Johannes Døberen være født den 24. juni, da han er seks måneder ældre end Jesus. Den 29. august angiver dagen for hans halshugning.