Judas

Sankt Judas
Apostel

Attribut: Kølle
Helgendag:

I Det Nye Testamente nævnes der flere personer ved navn Judas. Den Judas, der nævnes som en af de tolv apostle, er Judas Thaddæus. Judas Thaddæus er ikke at forveksle med Judas Iskariot, der forrådte Jesus.

Der er ikke mange andre oplysninger at hente om Judas Thaddæus i Det Nye Testamente end, hvad der står i Markusevangeliet 3.19, hvor man får oplyst, at han er en af de tolv apostle.

I en senere legende fortælles det, at Judas efter Jesu død, missionerede i Syrien, Mesopotamien, Armenien og Persien.

I danske kalkmalerier finder man Sankt Judas gengivet alene i en lille snes kirker, men ellers indgår han i apostelrækkerne. På kalkmaleriet fra Nørre Herlev kirke ses han alene med sit attribut, en kølle.