Jacob den yngre

Sankt Jacob den yngre
Apostel

Attribut:
Helgendag: 1. maj

Der er ikke meget at berette om Jacob den Yngre, men efter at apostlen Peter var draget til Rom blev Jacob den kristne kirkes leder i Palæstina under titlen "Biskop af Jerusalem". Legenden om Jacob den Yngre fortæller om hans død, at han blev offer for enten et stenkast eller et kølleslag fra en fanatisk jøde. På grund af dødsmåden blev Jacob opfattet som martyr.

Sankt Jacob den Yngre har hovedsagligt været gengivet i forbindelse med apostelrækker, og var ikke en af de mest gengivne helgener i kalkmalerierne.