Matthias

Sankt Matthias
Apostel

Attribut: Økse
Helgendag: 24. februar

Nogen egentlig legende om Matthias er der ikke, men han findes omtalt i Apostlenes Gerninger 1,15-26. Her er beskrevet, hvordan blev valgt til apostel efter Judas' død. Peter kastede lod om valget og loddet faldt på Matthias, og herefter blev han regnet som apostel sammen med de 11 andre. Om hans gerning som apostel får vi ikke meget at vide om, men man ved at han udbredte kristendommen i Judæa.

Matthias led martyrdøden foran templet i Jerusalem, hvor han først blev stenet siden halshugget. På grund af halshugningen er øksen blevet Sankt Matthias' attribut.

Normalt gengives Sankt Matthias i forbindelse med apostelrækker, hvor han holder en økse. På kalkmaleriet fra Nørre Herlev kirke er han dog gengivet alene, men med øksen i hånden.