Filip

Sankt Filip
Apostel

Attribut: Patriakalkors
Helgendag: 6. juni

Filip var en af de første til at slutte sig til apostelkredsen omkring Jesus. I johannesevangeliet 1.44 kan man læse, hvordan Jesus mødte Filip, og at han kom fra samme by som Andreas og Peter.

Generelt er der ikke meget at finde om Filip i Det Nye Testamente. I Johannesevangeliet 6.5 indgår Filip i fortællingen om bespisningen af de 5.000. Ellers skal man søge til Apostlenes Gerninger 8.4, hvor man finder Filip omtalt som forkynder af det kristne ord i Samaria, hvor han omvendte en stor skare.

I danske senmiddelalderlige kalkmalerier findes der en snes Filipfremstillinger, hvor han står alene, men ellers er det generelt i forbindelse med apostelrækkerne, at man finder ham.

Sankt Filip gengives normalt med sit attribut patriakalkorset, som han også er det på kalkmaleriet fra Sankt Marie kirke i Helsingør.