Simon

Sankt Simon
Apostel

Attribut: Sav
Helgendag: 5. januar

Simon var en af de tolv apostle omkring Jesus. I Lukasevangeliet 6.16 kan man læse, at han blev omtalt som "Simon, som kaldtes zeloten". I apostlenes gerninger 1.14 omtales han også som zeloten Simon. Simon hørte sandsynligvis til det jødiske oprørsparti zeloterne (de nidkære), der af religiøse og nationale grunde kæmpede for et teokratisk messiasideal. Ud over Simon regner man med, at Jacob den Ældre har hørt til denne gruppe, og muligvis andre af apostlene.

Ud over, at være gengivet i apostelrækkerne, genfinder man Sankt Simon i en række kalkmalerier. I billedkunsten var Sankt Simons attribut en sav.