Stefanus

Sankt Stefanus
Martyr

Attribut: Sten
Helgendag: 26. december og 3. august

Stefanus var den kristne kirkes første martyr. Nogen egentlig legende findes der ikke om Stefanus, men man kan læse om ham i Apostlenes Gerninger. Her berettes der om, hvordan der opstod splid mellem Jerusalemmenighedens jøde- og hedningekristnes partier, da det ene partis enker følte sig tilsidesat. Dette førte til, at Stefanus blev indsat som en af syv diakoner til at varetage den sociale side i menigheden.

Stefanus led martyrdøden ved stening, da han blev dømt af det jødiske råd for at have bespottet Gud og Moses.

I Danmark har Sankt Stefanus været kendt og æret fra 1200-tallets begyndelse, men han opnåede aldrig nogen stor udbredelse. Alligevel er han gengivet i en række kirker.

Sankt Stefanus' attribut er stenene fra hans martyrium.