Thomas

Sankt Thomas
Apostel

Attribut: Spyd
Helgendag: 3. juli og 21. december

Thomas var en af de tolv apostle og man finder ham blandt andet omtalt i Johannesevangeliet 20, 24-29. Her kan man læse, hvordan Jesus overbeviser (den vantro) Thomas om sin opstandelses virkelighed. At Thomas hovedsagligt er omtalt i Johannesevangeliet kan skyldes, at han havde en særlig tilknytning til de lilleasiatiske egne, hvor Johannesevangeliet er blevet til.

En legende om Thomas fortæller, at han missionerede i Indien, hvor han udøvede mirakler og omvendte mange til kristendommen. En anden fortæller, at han forkyndte evangeliet i Parthien og ligger begravet i Edessa (Grækenland).

I Danmark finder man Sankt Thomas gengivet i en lille snes kirker i senmiddelalderen. Her er han gengivet med et spyd som sit attribut, idet hans martyrium bestod i, at blive stukket ihjel med fire spyd.