Peter

Sankt Peter
Apostel

Attribut: Nøgle
Helgendag: 29. juni, 22. februar og 1. august

Oprindeligt hed Peter Simon, men Jesus gav ham navnet Petrus. Sammen med broderen Andreas var Peter en af de første apostle til at følge Jesus. Efter Jesu død blev han den "første" blandt apostlene, hvor hans bispestol blev Rom. Sidenhen blev Peters magt til at løse og binde overført til hans efterfølgere som bisper i Rom, nemlig paverne.

Peters betydning i den middelalderlige kirke byggede på, at Jesus sagde til ham "Du er Peter, og på denne klippe vil jeg kirken, og helvedes porte skal ikke få overhånd over den. Og jeg vil give dig himmelrigets nøgler".

I middelalderen opfattede man Sankt Peter som den godmodige vogter af himmeriget man nemt kunne gå om hjørnerne med. I billedkunsten gengives han med sin attribut nøglen. I kalkmalerierne var det almindeligt at gengive Sankt Peter foran himmeriget som dets portner. I apostelrækkerne er Sankt Peter oftes gengivet ved siden af Sankt Paulus.