Paulus

Sankt Paulus
Apostel

Attribut: Bogrulle
Helgendag: 30. juni og 25. januar

Man kan læse om Paulus i Apostlenes Gerninger og i hans breve. Paulus påstod, at han havde modtaget evangeliet direkte fra Gud gennem en åbenbaring. Hans betydning for udbredelsen af kristendommen er ikke til at komme udenom og derfor har han også en fremtrædende plads i billedkunsten. Sammen med Peter er Paulus den vigtigste person i den katolske kirke.

Paulus var oprindeligt ikke en af de tolv disciple, men alligevel optræder han i apostelrækkerne ved siden af Peter. I middelalderens tankegang var Peter og Paulus de første blandt apostlene og derfor gengives han sammen med de andre apostle.

I danske kalkmalerier finder man en del Paulusgengivelser. Sankt Paulus var symbolet på kirkelæren og derfor gengives han med en bogrulle som attribut.