Olav

Sankt Olav
Konge, død i slaget ved Stiklestad 1030

Attribut: Økse eller hellebard
Helgendag: 29. juli

Olav den Hellige var den første norske konge, der lod sig kristne. Det er denne handling, der har placeret ham som helgen, selvom der er mange beretninger om mirakler og sære elementer i hans legende. Den mest kendte del af hans legende er kapsejladsen om den norske kongekrone.

Sankt Olav var ikke kun en populær helgen i Norge. I resten af norden samt Nordtyskland var han også en populær og æret helgen. En tysk legende fra senmiddelalderen om Sankt Olav beretter om ham, at han var en kampglad og snild søfarer, en kristen martyr og som helgen tog hans sig af de søfarende. Men ud over at være de handlene søfarers beskytter, var han også god at bede til for småfolk i nød.

Sankt Olavs attribut er en langskaftet økse eller hellebard.