Augustin

Sankt Augustin
Kirkefader

Attribut:
Helgendag: 28. august

Augustin blev født i Numidien, Nordafrika i 354. Hans far var hedning, men hans mor, Sankt Monica var kristen, og skønt han ikke var døbt, blev han opdraget i den kristne tro. Som 16-årig blev han sendt til Kartago for at afslutte sin uddannelse. Her mødte han en ung kvinde, som han levede sammen med de næste 14 år, og de fik sønnen Adeodatus, som han hele livet elskede højt. Da Augustin havde afsluttet sine studier, fandt han det vanskeligt at slå sig til tåls med blot at undervise. Han søgte en dybere mening med sin tilværelse. I 383 drog han til Rom for at forelæse og fik kort efter en ansættelse i Milano, hvor han blev stærkt influeret af både nyplatonismen og Sankt Ambrosius' prædikener. Han gennemlevede en række smertelige indre konflikter i valget mellem hæder, rigdom, ægteskab på den ene side og et liv viet fuldstændigt og umiddelbart til Gud på den anden. Den endelige beslutning tog han i en have, hvor han læste i Pauli breve og hans øjne pludselig faldt på Romerbrevet kap. 13, 12-14. Sammen med sin ven juristen Alypius og sin søn Adeodatus blev Augustin døbt påskelørdag 387. Han drog tilbage til Afrika og grundlagde en art klostersamfund. I 391 blev han modvilligt præsteviet i Hippo Regius og fem år senere valgt til biskop dér. I 34 år var Sankt Augustin en af de mest betydelige biskopper i den kristne Kirkes historie i Nordafrika. Han udøvede sit embede med autoritet uden ønske om personlig vinding og altid præget af omsorg for sin menigheds velfærd. Han levede under en streng klosterregel i kommunitet med sine præster ved domkirken og ledede den daglige gudstjeneste. Han prædikede på alle søndage og helligdage, forberedte katekumener til dåben, sørgede for, at Kirken og de fattige intet manglede og dømte sågar i verdslige anliggender.

I billedkunsten er Sankt Augustin ofte fremstillet som en biskop uden særlige attributter. Men til tider gengives han med et gennemboret hjerte i den ene hånd. Baggrunden for dette skal søges i  en sætning i "Augustins bekendelser", hvor han skriver "Herre, du har ramt mit Hjerte med Din Kærligheds Pil". Kalkmaleriet er fra Roskilde domkirke fra 1511.