Apolonia

Sankt Apolonia
Jomfru og martyr

Attribut: Tang og tand
Helgendag: 9. februar

Sankt Apolonia blev først indført i listerne over helgener i det 9. århundrede, selvom legenden udspiller sig i det 3. århundrede. Fra Eusebius, der omkring 300 skrev den kristne kirkes historie, ved man at biskoppen Dionysios i Alexandia (247-64) fortæller om hende i et brev. Her fortæller han om Apolonia, der fik trukket sine tænder ud fordi hun var kristen. Hvis hun ikke ville fornægte sin kristne tro ville hun tillige blive smidt på bålet. Men Apolonia kom sine bødler i forkøbet og sprang selv i flammerne.

I senmiddelalderen blev hun påkaldt mod tandpine og regnes endnu som tandlægernes patron.

Sankt Apolonias attribut er tangen som hun fik trukket tænderne ud med. Således er Sankt Apolonia i Brunnby kirke gengivet med tangen i den venstre hånd. For enden af tangen kan svagt skimtes en tand.