Benedikt

Sankt Benedikt
Abbed og ordensstifter

Attribut:
Helgendag: 21. marts

Benedikt af Nursias levned kendes kun fra Pave Gregor den Stores "Dialoger". Benedikt var den, der gav munkevæsenet i vesten dets form ved at skrive sin "Regula" (benediktinerreglen), der med mådehold og praktisk sans angav rammen for klosterlivets bøn og arbejde i lydighed under abbeden. Selv grundlagde han på Montecassino i 529 benediktinerordnen. Mange af munkene fandt dog Benedikts regler for strenge, hvilket førte til, at de flere gange prøvede at forgive ham. Således skulle man engang have prøvet at komme Benedikt til livs med forgiftet brød, og en anden gang med forgiftet vin.

På den danske kalenderstav fra 1531 er Benedikts dag afmærket med en slange, der er ensbetydende med gift.

Derudover på Sankt Bendt dag, sagde den folkelige tradition, gik frosten af jorden og ormene forlod deres gange.Sankt Benedikt blev hovedsagligt dyrket i klostrene og vandt aldrig større udbredelse i den  breddere befolkning.