Bernhard

Sankt Bernhard
Abbed i Clairvaux

Attribut:
Helgendag: 20. august

Bernhard var ud af en rig og mægtig slægt fra Burgund, hvilket også kom til udtryk i hans tanker og handlemåde overfor politiske spørgsmål. Han tænkte og handlede feudalt. Det han dog er mest kendt for, er hans reformarbejde indenfor benediktinerordnen. I 1115 grundlagde han klosteret i Clairvaux, hvor hans reformerte bødre, der kaldte sig cistercienserne holdt til og, hvorfra de bredte sig over resten af Europa.

Bernhard havde en særlig betydning for Maria-dyrkelsen, der udsprang af hans visioner. Derudover fortæller legenden om ham, om mange opbyggelige historier omkring hans liv og levned. Cistercienserordenen blev bragt til Danmark af ærkebisp Eskil af Lund, efter denne havde besøgt Bernhard i Clairvaux omkring 1152.

Sankt Bernhard kendes kun fra to kalkmalerier i Danmark. Her gengives han i cisterciensernes hvide dragt.