Butolf

Sankt Butolf
Engelsk abbed

Attribut: Kors eller korsstav
Helgendag: 17. juni

Botulf var en af Englands store helgener, men der vides så lidt om ham, at det kan undre hvorfor han blev helgen. Hans legende blev nedskrevet i 1068 af abbeden Thorney. Legenden fortæller om Botulf, at han i 600-tallet drog til kontinentet og blev munk. Sidenhen vendte han tilbage til Sydengland for at udbede sig et vildt og uopdyrket stykke land til et kloster. Dette blev ham skænket af den sydengelske konge, hvorpå han forjog ødemarkens dæmoner, og byggede sit kloster Ikanhoe. Her levede han fredeligt som en viis og from abbed og døde den 17. juni, hvorefter han blev æret som helgen.

Botulf fremstilles i kirkekunsten som en abbed med kors eller korsstav. På dette kalkmaleri fra Skive gl. kirke er han dog gengivet med en opslået bog i hånden.