Caecilia

Sankt Caecilia
Jomfru og martyr

Attribut:
Helgendag: 22. november

Legenden om Caecilia bygger på tanken om kyskhed. Legenden, der er forfattet i slutningen af det 5. århundrede, fortæller at Caecilia skulle giftes med romeren Valerianus, men på bryllupsnatten ønskede hun at bevare sit legeme ubesmittet for Herrens skyld. Dette fortæller hun sin forfærdede gom, der dog lader sig overbevise af en engel og tillige omvender sig til kristendommen. Herfefter omvender Caecilia også Valerianus´s broder Tiburtius. Men på grund af deres tro henrettes de to brødre og Caecilia stilles for en dommer, der også dømmer hende til døden. Om Caecilias død beretter legenden, at bødlen måtte hugge 3 gange for at få hovedet af og derefter levede hun endnu 3 dage.

I Danmark i senmiddelalderen fandt Caecilia ikke den store udbredelse. Mest velkendt er vel hendes navn fra mordet på Erik Klipping Sankt Cæcilie nat 1286.

I løbet af 1400-tallet bliver Caecilias attribut et håndorgel eller et andet musikinstrument, men dette bygger på en misforståelse. I legenden om hende fortælles det, at hun ikke sang med på bryllupssangen, men sang for Kristus i sit hjerte. Dette afstedkom at hun blev gengivet med musikinstrumentet. Tidligere blev hun gengivet som en mere anonym helgeninde med en palmegren i hånden.