Catharina

Sankt Catharina
Jomfru og martyr

Attribut: Sværd og marterhjul
Helgendag: 25. november

Legenden om Catharina er legenden om den skønne, modige og kloge kongedatter, der blev trolovet med Kristus og måtte lade livet for dette. Det fortælles at Catharina talte den kristne sag for kejseren, og gjorde det så godt at det lykkedes hende at omvende de 50 mest lærde filosoffer i kejserriget. Men da hun afslog at blive kejserens hustru måtte hun lade livet og lide døden ved halshugning. Inden hun blev halshugget var et marterhjul på mærkeligvis sprunget i stykker så hun ikke kunne torteres.

Hvorvidt Catharina har været en virkelig historisk person er svært at afgøre, men i så fald skulle hun have været datter af kongen på Cypern, uden der dog er angivet noget årstal. Dette til trods, så var hun en af de mest populære helgeninder i senmiddelalderen. Sammen med Sankt Barbara, Sankt Dorothea  og

Sankt Margaretha  var hun en af de fire store jomfruer, samt en af Nødhjælperne .

Sankt Catharina afbilledes med sværdet og marterhjulet som attributter, som det også kan ses på dette billede fra Åle kirke.

Sankt Catharina bad man til, hvis man var i sorg eller nød.