Henrik

Sankt Henrik
Biskop og martyr

Attribut:
Helgendag: 20. januar

Sankt Henrik var den finske nationalhelgen. I modsætning til Sankt Knud den Hellige, Sankt Erik og Sankt Olav, var Sankt Henrik ikke konge, men biskop og samtidig en repræsentant for Finlands kulturelle centrum Åbo (Turku).

Der findes ingen historiske efteretninger om biskop Henrik, men hans legende er en fortsættelse af legenden om Sankt Erik. Efter kong Eriks felttog mod finland blev Henrik der for at fortsætte missionsvirksomheden.

Om Sankt Henriks død beretter legenden: Da han pålagde en finne at gøre bod, da denne havde dræbt en anden man, huggede finnen hovedet af biskop Henrik. Morderen tog derefter bispehuen på, og da han vendte hjem spottede han den døde biskop. Som straf fulgte hår og hoved med, da han tog huen af.

Meget andet er der ikke at fortælle om Sankt Henrik, men legenden gør Sankt Henrik til et symbol på Finlands kristning , og deri består hans betydning som helgen.