Karl den Store

Sankt Karl den Store
Konge

Attribut:
Helgendag:

Karl den Store blev kanoniseret i 1116 af modpaven Paschal den III på opfordring af Frederik Barbarrosa, men kanonisationen blev aldrig ratificeret af den romerske kirke. Karl den Store bliver alligevel gengivet som helgen i den senmiddelalderlige kirkekunst. Her ses han på kalkmaleriet fra Århus Domkirke.