Kjeld

Sankt Kjeld
Provst i Viborg

Attribut:
Helgendag: 11. juli

Viborg fik sin egen helgen i 1189, da den hellige kjeld blev kanoniseret. Legenden om Sankt Kjeld beretter om en fredelig og lærd kristen, opvokset i et velstående hjem og redelig i sin kristne gerning. Selve legenden er med rimelig sandsynlighed skrevet af Absalon, da han søgte paven om kanonisationen.

I sit voksne liv var Kjeld provst i Viborg, det vil sige provst for augustinermunkene i Viborg Domkirke, men måtte forlade stedet på grund af stidigheder. Derudover fortæller legenden om Sankt Kjelds store gavmildhed; den selvsamme gavmildhed der betød at han måtte forlade Viborg. Inden Sankt Kjeld dør i 1150 bliver han dog taget til nåde og genindsat som provst i Viborg.