Knud den Hellige

Sankt Knud den Hellige
Dansk konge 1080-1086 og martyr

Attribut: Sværd og rigsæble
Helgendag: 10. juli

Kong Knud blev dræbt år 1086 i Sankt Albani kirke , Odense, i forbindelse med et oprør, da han havde udskrevet nye skatter. Knud var på ingen måde en populær konge og hans ry som helgen voksede først et stykke tid efter hans død. Det skete ikke spontant, men som et resultat af en bevidst politik fra kong Erik Ejegods (Knuds bror) og munkene i Odense side; de samme munke, der havde skrevet hans helgenlegende.

Sankt Knud den Hellige var vikingekonge som Sankt Olav, men nåede aldrig samme popularitet i den bredere befolkning som Olav gjorde. De vidnesbyrd man har om helgendyrkelsen af Sankt Knud d. Hellige er af officiel art. Man kender hans legende samt teksterne til hans festdag, men der er ingen vidnesbyrd om en bred folkelig tilslutning på noget tidspunkt gennem middelalderen.

På kalkmaleriet fra Skive gl. kirke ses Sankt Knud den Hellige med et sværd og rigsæblet, der er hans attribut.