Kunigunde

Sankt Kunigunde
Abedisse

Attribut:
Helgendag: 3. marts

Kunigunde, der levede i starten af 1000-tallet, var grev Siegfred af Luxembourgs datter. Hun blev gift med Kejser Henrik den II og efter hans død i 1020 stiftede hun et kloster i Kaufungen ved Kassel. Her levede hun et fromt liv frem til sin død i 1031, hvorefter hun blev gravlagt ved siden af sin ægtefælle i domkirken i Bamberg. Kunigunde blev kanoniseret i 1200.

Sankt Kunigunde findes kun gengivet i Roskilde Domkirke. At der ikke kan være tale om en anden helgeninde af samme nævn, skyldes at sidstnævnte først blev kanoniseret i 1694.