Markus

Sankt Markus
Evangelist

Attribut:
Helgendag: 13. januar og 25. april

Markus var en af de fire evangelister og forfatteren af det andet evangelium, Markusevangeliet.

I første omgang var Markus knyttet til Paulus og rejste sammen med ham og Barnabas rundt og missionerede på Cypern. Siden skildtes Barnabas og Paulus', hvor Markus fulgte med Barnabas tilbage til Cypern for at missionere. Alligevel mener man at Markus stod Paulus nært, og i Filem. 24 kalder Paulus ham for sin medarbejder.

Senere rejste Markus sammen med Peter til Rom, hvor han sandsynligvis fungerede som Peters tolk, og i den kirkelige tradition er der et nært forhold mellem Markus og Peter. Af selvstændige handlinger nævner Eusebius, at Markus var grundlæggeren af den kristne menighed i Alexandria.

Sankt Markus' evangelistsymbol er løven.