Ursula

Sankt Ursula
Martyr i Köln

Attribut: En pil
Helgendag: 21. oktober

Legenden om Ursula og de 11.000 jomfruer er kendt tilbage til 900-tallet, men først i starten af 1100-tallet kender man til en mere udbredt dyrkelse. Ursula, en engelsk prinsesse og hendes følge (de 11.000 jomfuer) havde været i Rom på pilgrimsfærd. På vejen hjem, nærmere bestemt ved Köln, mødte de hunnerkongen Attila og hans mænd, som dræbte Ursula og hele hendes følge. Sådan fortæller legenden om Ursula og de 11.000 jomfuer. Om martyriet kan man læse, at mens Attilas mænd slagtede løs på jomfruerne, blev Attila selv så betaget af Ursula, at han tilbød at ægte hende. Dette afslog Ursula og måtte lide døden ved, at blive skudt med en pil.

I Danmark har man hele middelalderen igennem haft relikvier af Sankt Ursula i mange kirker, og findes gengivet i kalkmalerierne.

Sankt Ursulas attribut er en pil. På kalkmaleriet fra Dronninglund kirke er gengivet den del af martyriet hvor Sankt Ursula og jomfruerne angribes af hunnerne, der skyder efter dem med bue og pil.