Thøger

Sankt Thøger
Missionær

Attribut: Kirkemodel
Helgendag: 30. oktober

Thøger var en tysk missionær fra Thüringen, der virkede først i Norge, siden i Danmark i Vestervig. Hans legende beretter om, hvordan han opførte kirken i Vestervig, for siden af fungere som præst dér frem til sin død i første halvdel af det 11. århundrede. Efter sin død blev Thøger æret af de lokale som Vestervigs egen helgen, selvom der ikke foreligger bevis for, at han blev kanoniseret.

I løbet af middelalderen bredte dyrkelsen af Sankt Thøger sig over hele Danmark. Fra at have været en lokalhelgen i Børglum stift, blev han nu æret i hele Danmark. I de senmiddelalderlige kalkmalerier finder man ham dog kun gengivet i to kirker.